Euclid before & after school vine în sprijinul părinţilor şi al elevilor în vederea  completării procesului instructiv – educativ, propunându-şi o utilizare eficientă a timpului petrecut în afara şcolii .

 

Programul este creat de un profesor de matematică cu o experienţă notabilă atât la catedră, cât şi în conducerea unităţii de învăţământ.

 

Echipa de dascăli este formată din învăţători şi profesori cu o îndelungată experienţă la catedră şi a căror activitate este recunoscută atât prin obţinerea gradului didactic I, dar şi prin rezultatele remarcabile ale elevilor coordonaţi.

 

Întreaga noastră activitate este centrată pe elev, respectând particularităţile vârstei prin satisfacerea în egală măsură atât a nevoilor de instruire şi educaţie, cât şi a nevoilor de activităţi recreative, activităţi extrascolare şi activităţi extracurriculare.

 

La noi, elevul îşi va pregăti temele sub îndrumare de specialitate şi va exersa suplimentar la română şi matematică astfel încat să-şi completeze cu succes « portofoliul educaţional » pe care noua lege a educaţiei pune accentul. De asemenea, se vor desfăşura în cadru organizat activităţi recreative, jocuri, vizite la muzee, vizionări de spectacole, excursii, tabere şi multe alte activităţi extrascolare.

 

Printre dotări enumerăm :

  • Săli de studiu spaţioase şi amenajate corespunzător activităţilor desfăşurate
  • Bucătarie proprie şi sală de mese
  • Curte foarte spaţioasă şi amenajată pentru recreere, foişor şi seră